PROGRAMMA

Programma overzicht

Nel Hofmeester
Verborgen Schatten

Lang heeft de dyslexie-wetenschap zich geconcentreerd op de onverwachte moeite
die intelligente dyslectische leerlingen hebben met het leren van lezen en schrijven.
Dyslexie-onderzoeker professor Rod Nicolson van Edge Hill University (UK) realiseerde
zich dat er veel meer over dyslexie te zeggen valt. Hij ziet dyslexie als een talent-
diversiteit met zwakke en sterke kanten en een eigen manier van informatieverwerking.
Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij niet alleen het onderwijs, maar ook
werksituaties zouden moeten organiseren. Kinderen zouden al vroeg moeten weten
wat hun sterke kanten zijn, zodat ze die ook kunnen inzetten in hun verdere leven.
Eindelijk een totaalplaatje waarin je je herkent als je dyslexie hebt!

Tamara Vreeken en Stephanie Raber
HOI foundation

Modern (neuro-)wetenschappelijk onderzoek laat zien dat dyslexie niet meer of minder
is dan een anders werkend brein met z’n eigen uitdagingen én vaardigheden.
HOI brengt op verschillende manieren deze kennis naar de experts (RT-ers, IB-ers,
zorgcoördinatoren, leerkrachten, etc), de ouders en de dyslectische kinderen zelf.
Zo heeft HOI het lesprogramma NoticeAbility (o.a. ontwikkeld door Harvard en Boston
University) vertaald en naar Nederland gehaald. NoticeAbilty is het eerste en enige
lesprogramma voor 10 tot en met 14 jarige kinderen dat zich focust op het ontdekken
van de positieve vaardigheden van het dyslectisch brein. We zullen in onze presentatie
jullie laten kennismaken met dit unieke lesprogramma.

Sjan Verhoeven
Dynamika, advies, training en coaching

De symptomen van dyslexie verminderen vaak met 50% tot 75% als je de stress
weghaalt. Hoe kan dat? Wat hebben stress en dyslexie met elkaar te maken?
Hoe verminder je die stress? Deze lezing geeft daar een antwoord op. Om de sterke
samenhang van stress en dyslexie te begrijpen, is het ook noodzakelijk om inzicht te
krijgen in de andere manier van denken van mensen met dyslexie: het conceptuele
denken.

Monique Blom

Binnen de politie zijn we al enkele jaren bezig om diversiteitsmanagement goed in
te richten. Wij willen immers een weerspiegeling zijn van de maatschappij.
Diversiteitsmanagement begint steeds meer op talentmanagement te lijken.
Hoe zorg je er voor dat je medewerkers ingezet worden op hun talenten?
Het bleek een echte zoektocht te zijn en het vereist een andere kijk op de collega’s.
In gesprek met elkaar gaan was in ieder geval stap 1. Soms is een ‘steen’ gooien in
het water om rimpels te veroorzaken nodig om de organisatie wakker te maken.
Bewust maken van de juiste vraag stellen: welke ‘beperking’ heb je en welk hulpmiddel
heb je daarvoor nodig? Of: In welke taken ben je erg goed en kunnen we je versterken!

Mark Mieras
wetenschapsjournalist

De basisschool lijkt ontworpen om het leven van dyslectische kinderen zuur te maken.
Alles waar ze slecht in zijn staat voorop. Dat beneemt hun het zicht op de positieve
eigenschappen waarvoor de natuur dyslectie liet ontstaan.

Ewald Vervaet

De lees- en schrijfontwikkeling van kinderen verloopt in fasen. Die fasen volgen
de ontwikkeling van het brein. Dat brein neemt daarin altijd dezelfde volgorde
van stappen, maar bij het ene kind eerder dan bij het andere. Wanneer is een kind
toe aan letters en aan ‘hakken en plakken’ en wanneer niet? Hoe kunnen we dat
vaststellen? En wat betekent dat voor de huidige aanpak van het leren lezen en
schrijven in groep 2 en 3? Ontwikkelings- en leespsycholoog Ewald Vervaet vertelt
u er alles over. Op de materialenmarkt vindt u het door hem ontwikkelde materiaal.

Hildegonde Mostert en Balt van Raamsdonk

Alfa-bedding is een pre-leescurriculum ter voorkoming van het ontstaan van een
inefficiënte leesstrategie. Niet remediëren maar lees- en schrijfproblemen voorkomen,
dat is ons uitgangspunt. Alfa-bedding sluit aan bij de ontwikkeling van het jonge kind
en vormt de basis voor vlot lezen en goed spellen voor iedere leerling. De afgelopen 2
jaar hebben we ervaringen met Alfa-bedding op scholen uitgebreid. Wij delen op deze
Dag van Dyslexie graag de eerste resultaten en zijn benieuwd naar uw suggesties om
dit initiatief verder te laten groeien.

Nel Hofmeester
Verborgen Schatten

Lang heeft de dyslexie-wetenschap zich geconcentreerd op de onverwachte moeite
die intelligente dyslectische leerlingen hebben met het leren van lezen en schrijven.
Dyslexie-onderzoeker professor Rod Nicolson van Edge Hill University (UK) realiseerde
zich dat er veel meer over dyslexie te zeggen valt. Hij ziet dyslexie als een talent-
diversiteit met zwakke en sterke kanten en een eigen manier van informatieverwerking.
Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij niet alleen het onderwijs, maar ook
werksituaties zouden moeten organiseren. Kinderen zouden al vroeg moeten weten
wat hun sterke kanten zijn, zodat ze die ook kunnen inzetten in hun verdere leven.
Eindelijk een totaalplaatje waarin je je herkent als je dyslexie hebt!

Anne Ligtenberg
Studio Anne Ligtenberg

Elke dyslect weet hoe het is om dyslectisch te zijn, maar hoe ziet wat jij ervaart er
eigenlijk uit? Daarnaast loopt iedereen weer tegen andere dingen aan. Dit kun je
wetenschappelijk benaderen, maar Anne heeft zich juist gefocused op de ervaringen
van mensen met dyslexie. Door juist deze aanpak te kiezen kom je tot een hele hoop
goede manieren om goed met je dyslexie om te gaan. Anne Ligtenberg is een
dyslectische ontwerper die haar dyslexie juist inzet als kwaliteit binnen haar werk.
Ze heeft een boek gemaak dat visualiseert hoe verschillende dyslectici omgaan met
taal, want er is al genoeg geschreven in tekst over dyslexie 😉

Marzenka Rolak en Jana Hoogstraten
Dyslexie Centrum Rotterdam

``Dyslexie, iedereen heeft er wel een beeld bij. Wat is uw beeld?

Jana Hoogstraten heeft zelf dyslexie en is in haar project “Dyslexie in beeld”
samen met kinderen en volwassenen via een beeldende route op zoek gegaan
naar wat dyslexie voor hun betekent. In deze interactieve presentatie willen we
een aantal verhalen achter de kunstwerken met u delen.

Marzenka Rolak zal deze verhalen vanuit verschillende invalshoeken proberen
te verklaren. Tot slot willen we samen met u kijken hoe we de beeldvorming over
dyslexie positief kunnen beïnvloeden.``

Magda Jacobs en Mechel Ensing-Wijn
Stichting Beelddenken Nederland

Als ervaren ‘beelddenk’ deskundigen, nemen we jullie mee tijdens een levendig
dubbel-interview naar de denkbeelden van de beelddenker. Met humor en
nuchterheid zullen we onze persoonlijke leerervaringen en onze verrassende
ervaringen als coaches voor volwassenen en kinderen graag met jullie delen.
Ook op talige wijze kunnen wij ons mannetje staan en aandacht vragen voor
de bijzondere talenten van de beelddenker. Mechel en Magda ontmoeten jullie
graag op het congres.
Voor verdere informatie: www.beelddenkwerk.nl (Mechel Ensing-Wijn),
www.beelddenken.be & www.boekinbeeld.be (Magda Jacobs)

Irene Besnard- van Baaren
Praktijk Blom

Kinderen met een aanleg voor dyslexie zijn vaak heldere, creatieve kinderen, die open
en nieuwsgierig in de wereld staan. Daarmee kunnen ze ons op het verkeerde been
zetten wat betreft leesrijpheid ofwel ‘reading readiness’. Vooral de kinderen die in de
late lente, zomer of herfst geboren zijn en dus als heel jonge leerling naar groep 3 gaan,
lopen risico op falen met het leren lezen en schrijven. Dat wordt ook wel het
‘geboortemaandeffect’ genoemd.
Wat kunnen we doen?

Gerda Witte-Kuijs
Werk en Steungroep Kleuteronderwijs

-Onderwijs dient erop gericht te zijn, dat ieder kind onderwijs óp zijn
ontwikkelingsniveau krijgt, niet daarboven en uiteraard ook niet daaronder.
Voor leren lezen is een psychologische en neurologische rijping nodig.
-Goed voorbereiden op leren lezen doe je onder andere door het aanbieden
van veel klank- en vormoefeningen. Nieuwe neurologische verbindingen
moeten zich eerst vormen via 3- dimensionale oefening voordat er nieuwe
verbindingen van en op het platte vlak aan gekoppeld kunnen worden.
-Een letter bestaat uit een tweedimensionale vorm en heeft een klank en een naam.
Een kind dat qua ontwikkeling nog een kleuter is,kan weliswaar de klank en de vorm
van het bijbehorende symbool van enkele letters met elkaar te verbinden, maar omdat
de verbindingen in de hersenen er nog niet rijp voor zijn om symbool, klank en vorm
met elkaar te verbinden, blijven het losstaande weetjes, die ook zo weer vergeten
zijn.Wat kunnen we doen?

Nanda Klop
logopedist en docent bij De Leesvlinder

Blijft je leerling, cliënt of kind hardnekkig hakken en plakken bij het lezen? Zie je
nauwelijks resultaat van veel oefenen? Is er leesweerstand en/of faalangst ontstaan?
Ontdek hoe logopedische kennis voor veel kinderen het verschil kan maken bij het
leren lezen. Logopedist en leerkracht Nanda Klop heeft de afgelopen 30 jaar kinderen
en volwassenen met (ernstige) lees- en spellingproblemen succesvol behandeld.
Samen met een orthopedagoog ontwikkelde ze een unieke methodiek, die ze inmiddels
doceert aan logopedisten en het onderwijsveld. Voor kinderen en hun ouders is een
speciaal programma in ontwikkeling.

Monique de Groote
Brain Gym

Door te spelen verkent het jonge kind de drie-dimensionele wereld. Dit spelen vormt
een goede voorbereiding op de twee-dimensionele wereld die een grote rol speelt op
school; specifiek bij het leren lezen. Om te (leren) lezen is er eigenlijk heel veel nodig,
bijvoorbeeld: besef en onderscheid van dimensies (links-rechts, boven-onder, voor-
achter) om de letters en symbolen te herkennen, en samenwerking tussen beide ogen
om de zinnen goed te kunnen volgen. Brain Gym oefeningen ondersteunen deze
samenwerking van beide ogen, evenals die tussen brein en lichaam en tussen alle
verschillende delen in het brein. Hierdoor kun je jouw eigen mogelijkheden beter
benutten. Tijdens deze presentatie maak je kennis met enkele Brain Gym oefeningen:
in combinatie met de oog-volgbeweging en lezen. Verder hoor je vandaag ervaringen
uit de (onderwijs-) praktijk. Met als doel: dyslexie in beweging brengen met Brain Gym!

Ben Eekman
Politie man

Kun je wel bij de politie als je dyslexie hebt? Politie-agent Ben Eekman
komt vertellen welke voordelen het heeft als je dyslexie hebt en wat je
kunt doen om geen spelfouten te maken in je proces-verbaal.

Gershwin Bonevacia

Taal workshop?!

Kinderbegeleiders

HOI Foundation wil de wereld laten weten dat dyslexie zo
veel meer is dan een lees- en spellingsprobleem. Door het
vele falen op school, de uitdagingen thuis en het gebrek aan
kennis hebben veel dyslectische kinderen last van faalangst,
schaamte en onzekerheid. HOI wil de moderne (neuro)
wetenschappelijke kennis overdragen aan de experts, ouders
én de kinderen zelf. Zo versterken we hun zelfvertrouwen
zodat ze weer plezier krijgen in leren en hun volle potentie
kunnen bereiken.
Tijdens de Dag van Dyslexie laat HOI via een speciaal opgezet
kinderprogramma de dyslectische kinderen (vanaf 6 jaar t/m
volwassenen) ontdekken waar hun dyslectische krachten
liggen! Via laagdrempelige en leuke spellen laten we de kinderen
inzien dat dyslexie ook positieve kanten heeft.
Begeleid door de HOI Kids ambassadeurs.
Doorlopend programma in de OBA. Duur van de 4 spellen is
circa 40 minuten. De spelletjes zijn afzonderlijk te spelen.

Stichting Dyslexie Fonds
Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten op het gebied van dyslexie.

Verborgen Schatten

met boeken als Studeren met dyslexie, Medici met dyslexie, Ontwikkel je eigen Leerstijl en Dyslexie en studievaardigheid.

Dynamika

met boeken als Slimmer dan je baas, Dyslexie - stoornis of intelligentie?

VOORLICHTING EN INFORMATIE

Impuls & Woortblind is er voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie.
Ervaringsdeskundigheid is onze kracht. Via onze website delen we die kennis met je. Ook kun je met vragen terecht bij onze ervaringsdeskundige contactpersonen.

geeft inzicht in hoe dyslexie werkt. Als je snapt hoe dyslexie werkt, zie je dat er ook voordelen aanzitten. Benader het positief en durf te leren.

logopedist en docent bij De Leesvlinder

Leren lezen en spellen wordt logisch en leuk!

De zogenoemde VAKT-fun methode is in de afgelopen dertig jaar ontwikkeld en succesvol ingezet door orthopedagoge en leerkracht Marjan Klippel en logopedist en leerkracht Nanda Klop. Zij hebben heel veel kinderen met dyslexie, lees- en spellingproblemen begeleid. VAKT-fun biedt de mogelijkheid om (alsnog) een fundament te leggen voor het leren lezen en spellen. Leren lezen wordt logisch en leuk!

Op zoek naar leerhulpmiddelen die echt werken? TafelTriX, Breukenwaaier, MeetMaatje, VerhaalSomWijzer en BGRPND LZN. Hulp bij rekenen en lezen.

Wanneer kinderen op een andere manier het lezen wordt bijgebracht, reduceer je de kans dat zij dyslexie ontwikkelen. Balt van Raamsdonk, die zelf dyslectisch is, deed de afgelopen decennia onderzoek naar dyslexie en ontwikkelde een nieuwe manier om te leren lezen.

Met het pre-leescurriculum Alfa-bedding® leren kinderen een visuele voorstelling te maken van letters en woorden in hun geheel. Dat legt de basis voor herkennend lezen en optisch spellen, beiden voorwaarden om uiteindelijk vlot te kunnen lezen en correct te kunnen spellen. Deze andere aanpak onderscheidt zich van de reguliere methodes voor leren lezen die zich voornamelijk richten op luisteren en verklanken.

U bepaalt of een kind een oudere peuter (gemiddeld 3 jaar en 9 maanden – 4,5 jaar) of een kleuter (gemiddeld 4,5-6,5 jaar) is, onder emeer met vragen als ‘Wat is het langste woord: /reus/ of /kaaboutər/?’. De peuter antwoordt ‘/Reus/, want een reus is veel groter dan een kabouter’ en de kleuter ‘/Kabouter/, want je zegt “reus” maar “kaa-bou-tər”. Ook laat u het kind zichzelf tekenen. De oudere peuter tekent één kring voor hoofd én romp, terwijl de kleuter daar twee kringen voor tekent: één kring voor het hoofd en één kring voor de romp.
De kleuter kan eenvoudige klankanalyse doen zoals het hakken van ‘voet-bal’ en rijmen en vormoefeningen zoals overtrekken en uitknippen.

HOI’s ultieme missie is een wereld creëren waarin men de unieke manier van denken van iemand met dyslexie beter begrijpt en waardeert. Een wereld waarin men onderkent dat elk brein anders werkt en ‘normaal’ niet bestaat.

Dyslexie font is een lettertype speciaal ontwikkeld voor mensen met dyslexie, waarmee lezen, leren en werken makkelijker en leuker worden gemaakt. Met een aantal innovatieve producten maken we de weg door het digitale letterlandschap begaanbaar voor iedereen. Ontdek het zelf!

Op zoek naar een alternatief voor het eindeloos vastleggen en documenteren in volgsystemen, groeps- en handelingsplannen, evaluaties, sociaal-emotionele vragenlijsten, afvinklijsten en dossiers?

Leeruniek is het eerste centrale dashboard in het basisonderwijs waarmee je op een geheel nieuwe wijze kan plannen. Zonder zinloze administratie, met meer inzicht.

Digitale (school-studie) boeken en ICT Hulpmiddelen bij Dyslexie.
Injona is de bedrijfsnaam van een ervaringsdeskundige,die zelf behoefte had aan hulpmiddelen voor zijn dyslectische kinderen. Het aanbod en expertise van Injona op het gebied van technische ondersteuning bij dyslexie is inmiddels zeer groot. Zo verzorgt het bedrijf alle digitale (school-studie) boeken voor alle dyslexie software en is daarnaast ook expert op het gebied van de voorleesfunctie van Mac book en iPad/iPhone. Voor het gebruik van voorleessoftware van Apple en de Apps en alle ICT hulpmiddelen geeft Injona ook speciale workshops.

Dag van Dyslexie 2018 is een lustrum activiteit van de Stichting Dyslexie Fonds

STDYFO
IMPOL
VBS
DF
HOI
HALLEN
DD
OBA

Sprekers

Anne Ligtenberg
Studio Anne Ligtenberg

Dyslexie boek

Spreekt om 12:00 in de kleine zaal
haar boek hangt als expositie op 6 oktober

Anne Ligtenberg
Studio Anne Ligtenberg
Hildegonde Mostert en Balt van Raamsdonk
Stichting Platform Dyslexie Nederland

Alfa-bedding - het fundament onder het lezen en schrijven anders gelegd.

Spreekt om 15:30 in de kleine zaal

Hildegonde Mostert en Balt van Raamsdonk
Stichting Platform Dyslexie Nederland
Mark Mieras
wetenschapsjournalist

Dyslexie is geen handicap, dat maken we ervan

Spreekt om 14:00 in de grote zaal

Mark Mieras
wetenschapsjournalist
Monique de Groote
Brain Gym Trainingscentrum

Brain Gym

Spreekt om 15:30 in de kleine zaal

Monique de Groote
Brain Gym Trainingscentrum
Sjan Verhoeven
Dynamika

Dyslexie en stress - een machtig verbond!

Spreekt om 12:30 in de grote zaal

Sjan Verhoeven
Dynamika
Ewald Vervaet
Stichting Histos en Ontdekkend Leren

Dyslexie en leesrijpheid
Spreekt om 14:45 in de grote zaal

Ewald Vervaet
Stichting Histos en Ontdekkend Leren
Irene Besnard- van Baaren
Praktijk Blom

‘Zo’n parel van een kleuter…..naar groep 3’?

Spreekt om 13:45 in de kleine zaal

Irene Besnard- van Baaren
Praktijk Blom
Marzenka Rolak en Jana Hoogstraten
Dyslexie Centrum Rotterdam

Dyslexie in beeld, beeld van dyslexie

Spreekt om 12:35 in de kleine zaal

Marzenka Rolak en Jana Hoogstraten
Dyslexie Centrum Rotterdam
Nanda Klop
logopedist en docent bij De Leesvlinder

De 'missing link' bij Leren Lezen

Spreekt om 14:55 in de kleine zaal

Nanda Klop
logopedist en docent bij De Leesvlinder
Tamara Vreeken en Stephanie Raber
HOI Foundation

DOEI faalangst HOI zelfvertrouwen

Spreekt om 11:45 in de grote zaal

Tamara Vreeken en Stephanie Raber
HOI Foundation
Gerda Witte-Kuijs
Werk en Steungroep Kleuteronderwijs

Leesproblemen voorkomen door goed voorbereidend leesonderwijs

Spreekt om 14:20 in de kleine zaal

Gerda Witte-Kuijs
Werk en Steungroep Kleuteronderwijs
Magda Jacobs en Mechel Ensing-Wijn
Stichting Beelddenken Nederland

De invloed van het beelddenken op de taalontwikkeling

Spreekt om 13:10 in de kleine zaal

Magda Jacobs en Mechel Ensing-Wijn
Stichting Beelddenken Nederland
Monique Blom
Politie Nederland

Primeur - Omgaan met Talenten

Spreekt om 13:15 in de grote zaal

Monique Blom
Politie Nederland
Nel Hofmeester
Verborgen Schatten

Dyslexie 360 - een totaalplaatje

Spreekt om 11:00 en 16:15 in de grote zaal

Nel Hofmeester
Verborgen Schatten
Tarikh Janssen
Dag voorzitter

De hele dag aanwezig in de grote zaal

Tarikh Janssen
Dag voorzitter

Meld je nu aan voor de nieuwsbriefIk wil graag me aanmelden voor de nieuws brief

Locatie de Hallen Tollensstraat Amsterdam

LOCATIE: DE HALLEN
TOLLENSSTRAAT, AMSTERDAM