gtag('set', {'user_id': 'USER_ID'}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.